Velvet Clinics is geopend

In verband met de huidige situatie omtrent het COVID-19 Coronavirus zijn er per 15 december 2020 nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze hebben geen effect m.b.t. de opening van onze kliniek. U kunt dus gewoon een afspraak maken.

De volgende maatregelen hebben we genomen. Alle oppervlakken in de spreek- en behandelkamer worden na elk bezoek gereinigd en in de wachtruimte wordt gelet op voldoende afstand tussen de cliënten.
Wij plannen extra tijd in zodat er niet teveel cliënten tegelijk in de kliniek aanwezig zijn.
Het dragen van een mondkapje buiten de behandelkamer is verplicht.
We zullen voorlopig even geen handen meer schudden en onnodige aanrakingen zoveel mogelijk vermijden.
Onze medewerkers dragen zorg voor een optimale handhygiëne.
Van u vragen we om een afspraak met ons te annuleren of te verplaatsen in het geval u verkoudheids-, koorts- en/of hoestklachten heeft. Ook willen we contacten tot het minimum beperken, daarom is het voor nu niet toegestaan om andere mensen mee te nemen naar uw afspraak en vragen we u op exact de juiste tijd aanwezig te zijn.

Coronavaccinatie en fillers

In de media is recent aandacht geweest voor mogelijke bijwerkingen door Moderna en Pfizer vaccin bij mensen met fillers.

Cosmetisch artsen, dermatologen en plastisch chirurgen zijn bekend met het feit dat vaccinaties bijwerkingen kunnen geven (of allergische reacties kunnen uitlokken) bij mensen die met fillers zijn behandeld. Men moet dan denken aan verdikkingen en roodheid ter plaatse van de ingespoten filler. Deze reactie komt doordat het immuunsysteem actiever is geworden door de vaccinatie, waardoor het immuunsysteem reageert tegen het lichaamsvreemde materiaal, de filler.

Zowel het Moderna als Pfizer vaccin maakt gebruik van RNA-technologie. Dat RNA voegt een stukje genetische code toe aan de menselijk cellen, die dit weer vertalen naar een code in viraal eiwit, dat het afweersysteem in staat stelt een ziekteverwekker te herkennen en onschadelijk te maken.

De Food and Drug Administration (FDA) in Amerika heeft in de afgelopen weken een aantal meldingen gekregen van artsen, die patiënten zagen die verdikking en roodheid ontwikkelden in hun lippen en op de jukbeenderen waar eerder fillers waren ingespoten. Deze reactie trad op na hun vaccinatie met het Moderna vaccin. Van de 15.184 gevaccineerde mensen werd deze bijwerking bij drie patiënten gezien. De behandeling bestond uit orale toediening van corticosteroïden en antihistamine. Alle drie de patiënten zijn restloos genezen.

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde aan artsen is om geen fillerbehandelingen uit te voeren in de 2 weken vooraf en volgend op een vaccinatie met Moderna of Pfizer. Hierdoor vermindert de kans op het krijgen van een ontstekingsreactie als gevolg van de verhoogde immuunrespons. Het is goed om te beseffen dat de risico’s van een besmetting/infectie met het COVID-19 virus natuurlijk veel groter zijn dan de reactie op het vaccin bij mensen die behandeld zijn met fillers.

TOP