Privacyverklaring Velvet Clinics B.V.

Velvet Clinics B.V. (hierna: Velvet Clinics) respecteert de privacy van haar cliënten en in het bijzonder de rechten van cliënten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Velvet Clinics is verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Velvet Clinics is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt voor de volgende doelen:

  • Bieden van optimale dienst- en zorgverlening
  • Informeren over (wijzigingen van) bestellingen of facturen
  • Nakomen van behandelovereenkomst

Onder persoonsgegevens worden de volgende data verstaan:

  • Naam, adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, en burgerservicenummer.
  • Medische achtergrond en huidige gesteldheid
  • Marketingsvoorkeuren

Deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming persoonsgegevens

Persoons- en zorggegevens kunnen uitsluitend gedeeld, verwerkt of verkregen worden door middel van uw toestemming, welke op ieder moment ook weer kan worden ingetrokken. Velvet Clinics zal altijd vooraf toestemming vragen om persoonsgegevens op te slaan of te delen met derden. Tevens is iedereen die werkzaam is bij Velvet Clinics verplicht om een geheimhoudingsverklaring te tekenen en na te leven.

Persoonsgegevens worden, in overeenstemming met de wet, minimaal 20 jaar bewaard. In bepaalde gevallen kunnen deze gegevens eerder worden vernietigd.

U heeft ten alle tijden het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien en ons te verzoeken om gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.  Dit kunt u doen middels email via info@velvetclinics.nl of middels telefoon via 020-6625134.

Beveiliging

Velvet Clinics heeft passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. In het geval van een datalek zal Velvet Clinics de procedure starten om deze zo spoedig mogelijk te melden en op te lossen. 

Klachtenprocedure

Velvet Clinics zal er alles aan doen om uw gegevens te beschermen en behandelen uw informatie met zorg. Mocht u de indruk hebben dat er niet goed wordt omgegaan met uw gegevens of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met de kliniek middels info@velvetclinics.nl of 020-6625134.

TOP